Chào mừng đến với Trường Doanh Nhân Thiện Lành

Hưỡng dẫn đăng ký tài khoản

2023-12-19 03:37:10 Thời gian đọc: 2 phút

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và xác thực Email.

 

Bước 1: Nhập các thông tin cần thiết để tiến hành đăng ký tài khoản.


Đăng ký tài khoản

 

Bước 2: Sau khi hoàn tất nhập thông tin và nhấn đăng ký.


2.1: Thông báo đăng ký thành công và yêu cầu kiểm tra hòm thư xác nhận đăng ký tài khoản

 

 

2.2: Kiểm tra mail được hệ thống gửi về và nhấn vào link với chữ "đây" màu đỏ để xác thực email đăng ký.

Bước 3: Sau khi bấm vào link xác thực email, ta quay lại trang chủ Đăng nhập.

 

Link trang chủ: http://doanhnhanthienlanh.com/signin
Ghi chú: Đăng nhập trang web với thông tin Email và Mật khẩu đã tạo ở bước 1.


 

Viết và chỉnh sửa bởi: Admin (12/22/2023-4:00:46 PM)